Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Ellesøhus

25. maj 1995

 

 

Årets hovedtema: Informationssamfundet år 2000

 

 

Temaet var inspireret af Dybkjær-rapporten og mødet blev holdt på KTAS/TDK’s smukke kursusejendom ”Ellesøhus” i Vedbæk.

 

Dagen startede i de oprindelige projektgrupper med morgenkaffe og en snak om, hvad der var sket siden sidst.

 

 

KTAS/TDK havde stillet 2 resursepersoner med indsigt i internettets mysterier (Niels Knudsen og NN) til rådighed for os på denne dag – og de slog dagens tema an under overskriften: ”Den globale kortslutning og informationseksplosionen”

 

I første del fik vi et indblik i hvad ”internettet” egentlig er, hvordan det opstod og hvad det kan bruges til, samt hvilket udstyr, der skal/kan anvendes.

 

Inden vi kunne begive os ind i internettets verden, skulle en lang række nye ord og besynderlige begreber læres, så som: Bulletin Board, FTP, Gopher, Usenet, Home-page og WWW m.fl.

 

Derefter fik vi fik en gennemgang og forklaring af flere innovative firmaers ”hjemmeside”, som det blev kaldt og en smart ”søgemaskine”, som kunne finde sider ud fra et givent ord.

 

Det blev også til et kig på de forskellige udbydere af internetforbindelser, der var til rådighed for firmaer og private.

Interessant er det – set med nutidens øjne - at læse prislisterne for disse ”opkoblinger” 

Eksempelvis kostede 10 timers forbrug pr. måned; 3.186,00 kr. – vel at mærke kun for tekstopkobling.

Ønskede man også grafisk opkobling var prisen over det dobbelte – og altså i 1995 kroner.

 

 

Efter frokost, fik vi selv lov til at komme til tasterne og begive os ud i myriaderne af data, informationer og pudsige ting ude på internettet.

En “Guided tour around the world via internet”, som det stod i oplægget.

Og det foregik på super hurtige computere – med 66Mhz processor, 8Mb RAM og 540 Mb harddisk, VGA grafikkort med 256 farver og nogle af maskinerne have endda lydkort installeret…!

 

 

Ud fra noterne fra dagen kan ses, at vi også fik fortalt om en vis Mr. Gates, som havde dannet sit eget datafirma og nu var begyndt at tale meget om ”Den globale Landsby” – et begreb, som var lidt svært at forholde sig til.

 

En anden note siger at fremtiden vil vise, at context (sammenhængen af info) vil blive mere væsentlig end content (selve indholdet) - holdt det mon stik? 

 

 

Vore 2 resursepersoner konkluderede dagen med at sige, at vi bevæger os imod en verden af intelligente omgivelser, hvor det ikke-materielle vil få højere status end det materielle.

 

 

Herefter var der plenumdebat over emnet ”Hvad bruger dit firma internet til i dag og i fremtiden?

 

 

I forbindelse med afslutningen af dagen, blev et oplæg til kommende arrangementer gennemgået. Omkostningerne til de foreslåede arrangementer ville blive ca. 3.500,- pr. deltager. Dette beløb skulle betragtes som et årskontingent til en nystiftet forening.

Tanken om at oprette en forening, der kunne være den formaliserede ramme omkring arrangementerne var opstået allerede i 1994, og til mødet var derfor også medsendt et udkast til vedtægter.

Dette udkast blev der arbejdet efter indtil den stiftende generalforsamling i 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk