Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

COOP Danmark

16. april 2010

 

 

Årets tema: CSR - Corporate Social Responsibility

 

 

På denne smukke forårsdag, hvor H.M. Dronning Margrethe II af Danmark fyldte 70 år, blev forårsarrangementet afholdt i COOP Danmarks hovedkvarter i Albertslund.

 

Med de oprindelige tanker bag andelsbevægelsen in mente, var det faktisk en ganske passende ramme for dette arrangements tema; Corporate Social Responsibility - eller blot CSR. 

 

CSR er et ret gammelt begreb, som på det seneste er blevet et rigtigt boss-ord.

Det er et enormt stort og vidtfavnende emne, som dækker over utallige dele af et firmas virke. Derfor havde bestyrelsen valgt en afgrænset indfaldsvinkel til emnet - og dagens formål var at give deltagerne et bud på om CSR så er nødvendig ansvarlighed eller blot endnu en omgang åndelig alkymi.

 

Formanden – Ole – bød velkommen, introducerede emnet og præsenterede dagens program (0,2 Mb PowerPoint).

 

 

Første gæst var Dorte Prip, HR Direktør i COOP Danmark.

 

Dorte fortalte om et storstilet projekt i COOP, som indrammer ordet "ansvarlighed". Ansvarlighed er et nøgleord for COOP, for det kan føres helt tilbage til de oprindelige andelsforeninger - og projekt "1-4-40" skal sikre at alle dele af COOP har fokus på at en moderne købmandsvirksomhed også kan tjene penge på ansvarlig vis.

Den grundlæggende tanke er selvfølgelig at handel med varer er den bedste hjælp til udvikling og fremgang.

 

Til intern markedsføring er lavet en fin lille folder, som vi alle fik udleveret.

 

 

Næste gæst var Dorte Gram Nybroe, Konsulent, Dansk Industri, som fortalte om strømninger og tendenser indenfor CSR - både nationalt og internationalt.

 

Tendensen er at det sociale ansvar langsomt men sikkert integreres i virksomhederne og erstatter de mere tilfældige velgørende donationer.

Disse forskellige sociale tiltag vokser konstant, også under den nuværende globale krise, hvilket indikerer at CSR kan betale sig, fordi det hjælper til overlevelse.

 

Dorte fremlagde også et andet interessant aspekt; nemlig at CSR kun dækker de tiltag, der ikke allerede er omfattet af en lovgivning i det pågældende land. Det er derfor man ikke kan definere CSR entydigt globalt - og det betyder også at helt banale ting, vi betragter som en selvfølge i Danmarkl, kan være et markant fremskridt i et udviklingsland.

Dorte anvendte denne præsentation (0,4 Mb pdf)

 

 

Da den indlagte tidselastik på dette tidspunkt var helt og aldeleds opbrugt, ilede vi videre til næste gæst:

 

Jane Kortzak, næstformand i 3F, som havde valgt at præsentere et særligt CSR projekt, som 3F har søsat: "Vold i hjemmet"

 

Umiddelbart kunne man mene at dette problem ligger langt fra en virksomheds sociale ansvar, men det kan give rigtig god mening at arbejde med det, fordi følgerne af volden har betydelig indflydelse på medarbejdernes arbejdsevne og sygefravær. 

 

Indlægget var også et godt input til debatten om grænsen mellem det personlige ansvar og virksomhedens eller samfundets ansvar 

Projektets grundlag er synliggjort i denne præsentation (5,3 Mb pdf)

 

Yderligere information om dette meget tabubelagte emne kan findes her: www.awaw.dk

   

 

Efter en hurtig frokostpause i COOP's kantine, blev podiet overladt til Henning Gade, Chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforeningsom fortalte om CSR set fra et arbejdsgiversynspunkt.

 

Som med så mange andre tiltag omkring virksomhederne foretrækker DA altid frivillighedens vej fremfor regulering eller lovindgreb.

Derfor arbejder DA aktivt på 2 fronter: både som rådgivere overfor virksomhederne og med lobbyisme i forhold til EU og den danske regering.

 

Som altid er der forunderligt interessant at få et indblik i det politiske spil og de mekanismer, der fremtvinger betydelige beslutninger. Som chefkonsulent har Henning deltaget i dette i mange år både i Bruxelles og på Christiansborg.

Henning støttede sig til denne præsentation (0,1 Mb pdf)

 

 

Efter en kort kaffepause blev ordet overladt til dagens sidste indlægsholder:

Børge Lind, Certificeringschef, NCC Danmark, som fortalte om det praktiske arbejde med at integrere CSR i NCC's forretning.

Det rigtigt spændende i denne sammenhæng er at den danske model kan komme til at danne skabelon for hele koncernens CSR integration.

 

Hos NCC har man taget udgangspunkt i FN's Global Compact og bruger GRI som rapporteringsværktøj. Sidstnævnte er vigtigt, fordi CSR regnskaber, der ikke kan dokumenteres, er ligegyldige.

Børge havde lavet denne præsentation til os (0,3 mB pdf)

 

 

Den planlagte afsluttende debat løb ud i sandet fordi alle hellere ville ned på havnen og nyde den smukke forårssol sammen med et glas kold et-eller-andet.

Derfor er her i stedet nogle links til videre selvstudie udi CSR:

- Udover ovennævnte links til FN og GRI, har både EU og Erhversministeriet gode sider om CSR.

- Der findes et utal af interessante artikler om emnet, f.eks. denne eller denne

- Og endelig lidt reklame fra CSRCapital, som lever af det..  

 

 

Resten af arrangementet var henlagt til Vallensbæk Havn, nærmere bestemt Restaurant Krabben.

 

Her stødte sidevognene til og aftenens hygge blev sat i gang med et velkomstglas på den solbeskinnede terrasse.

 

(link til stedet ved at klikke på billedet)

 

En fin komposition af ristede jomfruhummerhaler, helstegt oksefilet og en glimrende Ripasso satte et flot punktum for en skøn dag på Vestegnen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal selvfølgelig også nævnes at udover vores kære regent, havde 2 af medlemmerne

faktisk også fødselsdag på denne fine fredag - de fyldte dog noget mindre... 

 

 

(C) www.up93.dk