Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Modul 3

 

Lederens forståelse for omverden

 

9-11. februar 1994

 

Formål med modulet: at give deltagerne indsigt i de generelle samfunds- og erhvervsmæssige forandringer fremover og en forståelse af fremtidens krav til forretningsudvikling.

 

Primær planlægning og gennemførelse: Digital

 

 

 

 

Modul 3 kan bedst betegnes som en ”Tour de Force” udi inputgivere udefra.

En lind strøm af spændende personligheder gav hver deres lille brik til den samlede verdensforståelse:

 

Seniorforsker Ole Wæver – Center for freds- og konfliktforskning

- om nye konflikter i Europa

 

EU-konsulent Karin Riis Jørgensen, Coopers & Lybrandt

- om den politiske og økonomiske udvikling i europa

 

Konsulent Finn Voltofte – BDO Scanfutura

- om visioner i ledelse

 

Direktør David Rehling – Naturfredningsforeningen, og

Adm. Direktør Kristian May – Stålvalseværket

- om trusler og muligheder i miljøudvikling

 

Kontorchef Merete Ahm – Erhvervsministeriet

- om Danmarks internationale konkurrencedygtighed

 

Konsulent Erik Skov Petersen – Dansk Arbejdsgiverforening

- om omstilling på arbejdsmarkedet og nye markedsvilkår

 

Marketingdirektør Tom Jacobsgård – Datacentralen

- om ledelse af omstilling og udvikling af vikrsomheder

 

Rektor Uffe Elbæk – Kaospiloterne

- om det enkelte menneske i en turbulent verden

 

Konsulent Mogens Stiller Kjærgaard – PA Consulting Group

- om ledelse, etik og moral i en turbulent verden

 

Og alle disse oplæg og input blev efterfulgt af gruppeanalyser, efterbehandling, plenumdebatter og mere natmad.. 

Eneste undtagelse herfra var at vi under Uffe Elbæks indlæg også fik rørt nogle af de muskler, vi ikke troede vi havde.

 

 

 

Af de mange afrapporteringer fra grupperne undervejs, må denne sige at være både kortfattet, præcis og rumme megen sandhed:

 

  • VISIONEN SKAL FLYVE VORES PILOT
  • ALLE HAR RET TIL LIVSKVALITET

 

..så kan det vel siges mere enkelt..

 

Modulet blev vanen tro afrundet med en kort introduktion til næste modul - det 4. og sidste - som blev foretaget af Carl Otto Dethlefsen, DR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Man må huske på at de latterligste ting her i verden ofte sker i fuldeste alvor..

 

 

(C) www.up93.dk