Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra generalforsamling

1. oktober 2005

afholdt på M/S Saga Queen, Københavns Havn

 

 

 

Valg af dirigent:

Finn Bjørn-Hansen (arrangementskomitè formanden) foreslog advokat Kim W. Nielsen, som enstemmigt blev valgt og med vanlig ro og kompetence styrede generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

 

Beretning og regnskab til godkendelse:

Kassereren Judy Nilausen, gav en status for medlemmernes generelle virke og deltagelse i dagens arrangement. Forventningen til betalende medlemmer m.v.

Kassereren henviste til udleverede foreløbige regnskab for 2005. (bilag)

Årets foreløbige drifts resultat forventes at blive ca. kr. 2.000,-

Foreningens likvide beholdning forventes således ultimo året at udgøre ca. kr. _____

 

Forslag til kontingent 2006:

Formanden foreslog at det årlige kontingent reguleres til kr. 5.000,-

Det har været særdeles vanskeligt at operere indenfor budget rammerne samtidig med ønske om akkumulering af beløb i forbindelse med 15 års arrangement.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at regulere kontingentet som foreslået.

 

Behandling af fremsendte forslag:

intet at bemærke

 

Valg af arrangementskomitè:

Med forslag fra den afgående komitè blev følgende valgt til arrangementskomitè for 2006;

Ole Boding

Torben Jørgensen

John Helmersen

Thomas Dalberg

 

Arrangementskomiteen kan vælge at inddrage tilløbere, som det har været tilfældet i 2005. Man kunne også forestille sig en arrangementskomitè bestående af udelukkende tilløbere, dog med kyndig overvågning fra autonomt medlem af foreningen.

 

Eventuelt:

Intet

 

Således opfattet og refereret: Finn Bjørn-Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk