Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra generalforsamling

23. september 2006

afholdt på Slagteriskolen i Roskilde

 

 

 

Valg af dirigent:

Kim W. Nielsen blev enstemmigt valgt.

 

Beretning fra dette års formand (Thomas Dahlberg):

Formanden orienterede på komitéens vegne *) om arbejdet med at tilrettelægge de to faglige arrangementer i 2006:

 

  1. Kursusdag 31. marts 2006 i Siemens Ballerup ”Introduktion til transformerende coaching” ved Lotte Møller Sørensen fra Strandgaard Consulting. Der havde været bred tilfredshed med både det faglige indhold og det praktiske arrangement.
  2. Kursusweekend 23.-24. september ”Introduktion til NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) ved Vagn Strandgaard fra Strandgaard Consulting. Også dette emne fandt deltagerne relevant, både i arbejdssammenhæng og i privatlivet.

 

*) øvrige medlemmer: John Helmersen, Torben Jørgensen, Ole Boding samt sidevognsobservatørerne Karin (Finn Bjørn Hansen) og Steen (Judy Nilausen).

 

Fastsættelse af kontingent:

Det blev enstemmigt vedtaget, at fastholde årskontingentet på 5.000 kr.

 

Gennemgang af regnskab:

Dirigenten gennemgik regnskabet (vedhæftet). Der var tale om en prognose, som viste et lille overskud på årets aktiviteter.

 

Valg af komité til 2007:

Marianne Therkelsen blev enstemmigt valgt til formand. Til komitéen blev i øvrigt valgt: Kim Allan, Jan Skytte og Ole Olesen samt som sidevognsrepræsentanter Kirsten (Thomas) og Marianne (Kim W N)

 

Valg af komité til 2008:

Da alle fremmødte medlemmer ønsker at gøre noget særligt ud af foreningens 15-års jubilæum, blev det besluttet allerede nu at vælge en komité til tilrettelæggelsen af aktiviteterne i 2008. Ole Boding blev enstemmigt valgt til formand. Til komitéen blev i øvrigt valgt: Finn Verbiest, Preben Rasmussen, Thomas Dahlberg og Kim W Nielsen. Komitéen fremlægger de første planer på førstkommende kursus i foråret 2007.

 

Eventuelt:

Der var ingen emner til dette punkt.

 

 

Referent: Thomas Dahlberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk