Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Regnskab 2007

 

 

 

Indtægter:

Kontingenter (16 medlemmer á 5.000 kr.)

80.000,00

Renteindtægter

3.526,77

Indtægter i alt:

 

83.526,77

Omkostninger:

Forårsarrangement (TDC):

- Ingen udgifter

 

0,00

Efterårsarrangement:

- Mickey Gjerris

- Brit Larsen, DTU (gavekort)

- Stevns Kommune

- Underholdning – aften

- Rødvig Kro

- Sidevognsbetaling

 

4.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

47.132,00

-4.200,00

 

 

 

 

 

 

50.932,00

Gebyrer

- Årsgebyr - Dankort

- Gebyrer i øvrigt

 

150,00

51,00

 

 

201,00

Omkostninger i alt:

 

51.133,00

Resultat i 2007:

 

32.393,77

Indestående i bank:

Saldo primo 2007

83.612,59

Resultat i 2007

32.393,77

Likviditet ultimo 2007:

 

116.006,36

Betaling af Brit Larsen i 2008

Manglende indbetaling af ”sidevogne” 2 stk. (indbetalt i 2008)

Egen betaling til Budapest i 2008

1.000,00

-600,00

10.000,00

Indestående pr. 31/12 2007

 

126.406,36

Note til kontingent indbetaling:

Der er 1 medlem der har forudbetalt kontingent for 2008 i 2007 og 1 medlems betaling manglede at gå ind på kontoen ved årsskiftet. Dette er på plads i 2008. Disse to poster går op med hinanden i indbetalingerne for 2007 og vil også gøre dette i 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk