Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Referat fra stiftende generalforsamling

9. november 1996

afholdt på Lisegården 

 

 

 

Efter en vellykket kursusdag afholdt foreningen sin anden og egentlige stiftende generalforsamling, som vel nok blev den mest livlige generalforsamling i foreningens historie – dette set i lyset af dagens sidste indslag om lederudvikling (!)

 

Fra denne generalforsamling skal – udover de vedtagne vedtægter – af formelle årsager kort resumeres:

 • at dirigenten blev valgt uden modstand fra andre kandidater
 • at Finn Bjørn (stående) afholdt arrangementskomiteens beretning for året der gik
 • at regnskabet for året blev gennemgået ultrakort og derefter godkendt sammen med Finn’s beretning
 • at foreningens vedtægter nu er endeligt godkendte af generalforsamlingen
 • at kursusafgift for 1997 blev fastsat til 2.500,- pr. medlem
 • at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen
 • at den ny arrangementskomite for 1997 blev ”udpeget” som følger:
  - Thomas Dahlberg, DR
  - Ole Olesen, TeleDanmark
  - Giovanni Belli, FDB
  - Klaus Kaae, R&S
  - John Helmersen, tidl. Digital
 • Og, at der under eventuelt var megen ros til den afgående komite, dels for arrangementets indhold, dels for overholdelse af årets budget og sidst, men ikke mindst, for initiativet til ægtefællearrangementet, som mange gerne ser gentaget i 1997.

 

Den nye arrangementskomite har traditionen tro barslet med de nye datoer for 1997:

18/4 og 7-8/11, som allerede nu bedes reserveret.

 

 

Med Venlig hilsen

Kim Allan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk