Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Regnskab 2008

 

 

 

Indtægter:

Kontingenter (14 medlemmer á 5.000 kr.)

70.000,00

Egen indbetaling til forårsarrangementet

0,00

Egen indbetaling til efterårsarrangementet

65.000,00

Renteindtægter

3.139,93

Indtægter i alt:

 

138.139,93

Udgifter:

Forårsarrangement

- Overskud, kontanter

- Jacob Kommunikation

 

-300,00

3.000,00

 

 

2.700,00

Efterårsarrangement

- Rejse, jf. kontrakt

- Rejse – ekstrabetaling

- Forbrug i Budapest

 

229.970,00

300,00

3.871,53

 

 

 

234.141,53

Gebyrer m.v.

- Webhotel - hjemmeside

- Årsgebyr - Dankort

- Øvrige gebyrer

 

727,50

150,00

42,00

 

 

 

919,50

Omkostninger i alt:

 

237.761,03

Resultat i 2008:

 

-99.621,10

Indestående i bank:

Saldo primo 2008

116.006,36

Resultat i 2008

-99.621,10

Likviditet ultimo 2008:

 

16.385,26

Forudbetalt kontingent for 2009

5.000,00

Indestående pr. 31/12 2008

21.385,26

Noter:

Ekstrabetalingen på rejsen omfatter betaling for 2 enkeltværelser; 1.800 kr. fratrukket refundering af ubrugt konferencerum; 1.500 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) www.up93.dk