Fremragende årgang

..markant næse, god krop, tiltagende fylde,

blød og rund med alderen..

 

Modul 1

 

Lederen som leder af mennesker

 

22-24. september 1993

 

Formål med modulet: at give deltagerne indsigt i og forståelse for egen og gruppens reaktionsmønstre i forhold til lederadfærd og konfliktløsning.

 

Primær planlægning og gennemførelse: FDB

 

Dette og de efterfølgende moduler er ikke beskrevet i stram dagsordens punktform, men i højere grad som et overblik over de input, opgaver og oplevelser, som deltagerne fik stillet til rådighed.

 

 

 

 

Modul 1 startede med en lille opgave, hvor vi hver især skulle udforme en pressemeddelelse fra vores firma om en foreståede personlig begivenhed. Det er pudsig læsning 15 år efter!

 

Et personligt vurderingsskema om egen lederstil blev bearbejdet og analyseret, inden holdet blev introduceret til Situationsbestemt Ledelse og de 4 grundlæggende ledelsesvarianter: støttende, trænende, delegerende og instruerende.

Dette emne blev afsluttet med en todelt gruppeopgave: De 5 projektgrupper skulle i løbet af mindre end et døgn fremstille en film, der viste forskellige aspekter af situationsbestemt ledelse. Og arbejdet med disse film foregik i et fiktivt firmaregi, hvor alt skulle stilles til regnskab.

 

Det blev til et meget hektisk døgn og en særdeles underholdende forevisning dagen efter.

Og selvom Danmarks Radio venligst havde udlånt udstyr til opgaven, blev disse 5 fremragende kortfilm (formodentlig) ikke bevaret for eftertiden.

Kun vage minder om Hr. Bupl og lignende skæve eksistenser står tilbage i erindringen.

 

Efter de filmiske eskapader, blev scenen overladt til Franciska Kann, Ankerhus, som gav holdet en meget dybgående og detaljeret indføring i konfliktforståelse og konflikthåndtering, samt kunsten at forandre – blandt andet via denne ”konflikttrappe”:

 

  1. Diskussion og argumentering

        2. Debat og polarisering

              3. Handling, ikke ord

                   4. Vinde eller tabe

                         5. Tabe ansigt (miste identitet)

                               6. Trusler, magtudøvelse

                                    7. Begrænset udslettelse

                                          8. Angreb på nervecentret

                                                9. Udslettelse

 

 ..det blev en meget, meget lang aften..!

 

Næste formiddag var arbejde med forandringer henlagt til projektgrupperne, og modulet blev afsluttet med et input om ledelsesmetoder i KTAS v. Michael Petersson, som blandt andet brugte dette billede af

”snot og tåregrænsen”:

 

 

 

 

Modulet blev lukket af Regnar Mandsbjerg, FDB, som også gav en kort intro til Modul 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Selv den alleromhyggeligste planlægning kan ikke erstatte det rene svineheld

 

 

(C) www.up93.dk